Wettelijke info

De factuurvoorwaarden van De & D Consult

  • Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel of uiterlijk op de vervaldag die werd overeengekomen op de voorzijde van de factuur.
  • Ingeval van een laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een schadeloosstelling van 10 %. Tevens is in dat geval een interest verschuldigd van 10 % per jaar vanaf de vervaldag tot aan de effectieve betaling.
  • Alle klachten dienen geformuleerd te worden per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na factuurdatum.
  • Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, die het Belgisch recht zullen toepassen.

Deze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van enkele directe cookies van Google Analytics. Daarnaast worden er ook functionele cookies gebruikt voor de werking van de formulieren op deze website. Deze hebben louter een technische functie en dienen niet voor de verzameling van gegevens..

Als je deze website bezoekt, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Het staat je natuurlijk vrij cookies uit te schakelen in jouw browser, maar dan kan de goede werking van de site niet gegarandeerd worden.

Certain BVBA

Groepsmanager RSPO
Kolegemstraat 179
9032 Wondelgem
BE0711711863

+32 479 93 25 27

SCS-RSPOSCC-000005